Program lojalnościowy Baylabel

Za każde wydane 5,00 zł otrzymasz 1 punkt BLB. Punkty BLB zostaną zapisane na Twoim koncie po zaksięgowaniu przez nas wpłaty za zamówienie i wysłaniu zamówienia.  Jeżeli suma faktury za zamówienie ulegnie zmianie, np. wskutek zwrotu części zamówienia, na Twoje konto wpłynie liczba punktów BLB uzyskana za finalną kwotę zamówienia.

Zbieraj punkty za każde złożone zamówienie.

5 zł = 1 punkt BLB

Wykorzystaj zgromadzone punkty – wybierz swój prezent

Regulamin programu lojalnościowego Baylabel

Program punkty BLB nagradza naszych stałych Klientów. Zasady zbierania punktów BLB, realizacja prezentów oraz ogólne zasady Programu są określone poniżej:

1. Udział w Programie

Do wzięcia udziału w Programie punkty BLB uprawnieni są zarejestrowani klienci baylabel.pl. Udział jest bezpłatny.

2. Punkty BLB

2.1. Postanowienia ogólne

Podstawą naliczania punktów BLB jest wartość złożonego zamówienia. punkty BLB są zapisywane na koncie klienta i mogą zostać wykorzystane tylko w celu, który został wymieniony w Warunkach uczestnictwa w Programie punkty BLB. Wartość i liczba punktów BLB nie podlega zamiany na gotówkę. Liczbę zgromadzonych punktów można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto na baylabel.pl

2.2. Gromadzenie punktów BLB

Zapisywanie punktów BLB na koncie klienta następuje automatycznie po wpłynięciu opłaty za złożone zamówienie oraz wysłanie zamówienia. Wartość zdobytych punktów BLB zależy od wartości złożonego zamówienia. Za każde wydane 5 zł klient otrzyma 1 punkt BLB (bez kosztów wysyłki). W przypadku niektórych akcji promocyjnych punkty BLB mogą być naliczane w nietypowy sposób.

2.3. Wyłączenie możliwości zbierania punktów BLB

W jednym roku kalendarzowym na koncie klienta może zostać zapisanych maks. 10 000 punktów BLB. Po osiągnięciu tej wartości, do końca roku kalendarzowego na koncie klienta nie będą zapisywane żadne kolejne punkty BLB. Jeżeli klient baylabel.pl składa zamówienie, korzystając z różnych kont klienta (zarejestrowanych na różne adresy mailowe), punkty są gromadzone na tych kontach, z których dokonano zakupu. Nie ma możliwości przenoszenia punktów BLB pomiędzy kontami.

2.5. Wygaśnięcie punktów BLB

Punkty BLB są ważne i dostępne przez 12 miesięcy od daty przyznania.

3. Realizacja premii za punkty BLB

3.1. Postanowienia ogólne

Każdy uczestnik Programu punkty BLB może zamienić swoje punkty BLB na prezent, jeżeli na jego koncie znajduje się wystarczająca liczba punktów BLB. Prezenty można zrealizować tylko w ramach standardowego zamówienia o minimalnej wartości wynoszącej 25 zł.

3.2. Warunki realizacji premii

Dostępność prezentów jest zależna od stanów magazynowych. Może się zdarzyć, że poszczególne prezenty będą w danym okresie niedostępne.

3.3 Przesyłka prezent

Prezent zostanie dodany do zamówienia. W razie doręczenia przez baylabel.pl uszkodzonego produktu przyznanego w ramach prezentu należy skontaktować się z nami – zorganizujemy wymianę na nasz koszt.

4. Pozostałe postanowienia

4.1. Zakończenie Programu punkty BLB

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Programu z punktami BLB lub zastąpienia go innym programem.

4.2. Zmiany i uzupełnienia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub uzupełnień warunków uczestnictwa, prezentów i pozostałych procesów związanych z punktami BLB opisanych w warunkach uczestnictwa. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa zostaną podane w serwisie baylabel.pl

Stan: 06.04.2020 r.